Hållbarhetskompetens i världsklass 

Sustainable Småland

Vi är ett nätverk som främjar kunskapsutveckling för våra medlemmar där innovation och kreativitet är i fokus. Vårt mål är att skapa affärsnytta för dig och lösa morgondagens problem med nyskapande och utmanande metoder  

Tillsammans med våra medlemmar bygger vi kompetens, jobbar för de globala målen och utvecklar vår region med hållbarhetskompetens i världsklass! 

Projekt

Genom att samverka och utbyta erfarenheter skapar vi förutsättningar för att komma med innovativa lösningar för att ta oss an miljöutmaningarna vi står inför.

Medlemmar

Bekanta dig med våra medlemmar: företag och organisationer från kommun, akademi och näringsliv.

Länkar & Nedladdningar

Hitta länkar och kontakter till miljö- organisationer samt nedladdningar från Sustainable Småland.

Framtidsdagen 2019- Anmälan ute nu!

Senaste nytt

Välkommen till en öppen föreläsning med Katarina Sundberg från Regeringskansliet, som har varit huvudsekreterare i Agenda 2030-delegationen. Under föreläsningen kommer en dragning att ges av resultatet av det arbete som gjorts av Agenda 2030-delegationen.

Föreläsningen arrangeras av nätverket Sustainable Småland i samarbete med Linnéuniversitetet och är öppen för alla – forskare, studenter och andra intressenter och intresserade.

Den 25 september 2015 antog FNs generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de globala målen.

Reservera den 13 mars för Framtidsdagen 2019 - en fullspäckad dag med intressanta föredrag!
Temat för året är "Nya affärsmöjligheter genom innovativa cirkulära modeller".

 

Sustainable

Innovationer för en klimatneutral framtid

Sustainable I det här erbjudandet finansierar Vinnova utvecklings- och innovationsprojekt som på ett banbrytande och gränsöverskridande sätt ska bidra till ett klimatneutralt samhälle.
Projekt

Agenda 2030

Projekt Genom antagande av Agenda 2030 har alla världens länder för första gånger enats om en global agenda för hållbar utveckling. Målet är att till år 2030 genomföra en samhällsförändring som leder till en ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar utveckling som skyddar vår planet, utrotar fattigdom och genererar en god välfärd för alla människor.
Medlemsnyheter

Filip Sten - ny VD för Abetong

Medlemsnyheter Filip har lång erfarenhet från betongbranschen, nästan 20 år i olika företag och på olika positioner, främst inom marknad och försäljning.
Se fler nyheter

Kommande events