Miljökompetens i världsklass

Sustainable Småland

Vi är ett hållbarhetsnätverk som främjar kunskapsutvecklingen för sina medlemmar med innovativa och utmanande seminarier och projekt för utveckling inom hållbarhet ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
Tillsammans med våra medlemmar bygger vi kompetens, jobbar för de globala målen och utvecklar en hållbar region med miljökompetens i världsklass.

Projekt

Genom att samverka och utbyta erfarenheter skapar vi förutsättningar för att komma med innovativa lösningar för att ta oss an miljöutmaningarna vi står inför.

Medlemmar

Bekanta dig med våra medlemmar: företag och organisationer från kommun, akademi och näringsliv.

Länkar & Nedladdningar

Hitta länkar och kontakter till miljö- organisationer samt nedladdningar från Sustainable Småland.

Senaste nytt

Sustainable

CSR Väst

Sustainable Något som Sustainable Småland försöker ge sina medlemmar är möjligheten att samverka och nätverka. Detta tar vi själva fasta på och begav oss till #CSRVäst för att träffa liknande organisationer så att vi kan samverka, lära varandra men framför allt utöka nätverknyttan för våra medlemmar
Projekt

Agenda 2030

Projekt Genom antagande av Agenda 2030 har alla världens länder för första gånger enats om en global agenda för hållbar utveckling. Målet är att till år 2030 genomföra en samhällsförändring som leder till en ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar utveckling som skyddar vår planet, utrotar fattigdom och genererar en god välfärd för alla människor.
Medlemsnyheter

Filip Sten - ny VD för Abetong

Medlemsnyheter Filip har lång erfarenhet från betongbranschen, nästan 20 år i olika företag och på olika positioner, främst inom marknad och försäljning.
Se fler nyheter

Kommande events