Hållbarhetskompetens i världsklass 

Sustainable Småland

Vi är ett nätverk som främjar kunskapsutveckling för våra medlemmar där innovation och kreativitet är i fokus. Vårt mål är att skapa affärsnytta för dig och lösa morgondagens problem med nyskapande och utmanande metoder  

Tillsammans med våra medlemmar bygger vi kompetens, jobbar för de globala målen och utvecklar vår region med hållbarhetskompetens i världsklass! 

Projekt

Genom att samverka och utbyta erfarenheter skapar vi förutsättningar för att komma med innovativa lösningar för att ta oss an miljöutmaningarna vi står inför.

Medlemmar

Bekanta dig med våra medlemmar: företag och organisationer från kommun, akademi och näringsliv.

Länkar & Nedladdningar

Hitta länkar och kontakter till miljö- organisationer samt nedladdningar från Sustainable Småland.

Tematräff - Hållbara leverantörsled

Senaste nytt

Tematräff - Hållbara leverantörsled

Varmt välkomna att delta i vår nästa tematräff som vi på grund av rådande omständigheter genomför digitalt, via Microsoft Teams.

Vi gästas av 4 organisationer som håller varsin presentation kring leverantörsled och senare svarar på deltagarnas frågor.

Läs mer under våra event. 

Projekt

Agenda 2030

Projekt Genom antagande av Agenda 2030 har alla världens länder för första gånger enats om en global agenda för hållbar utveckling. Målet är att till år 2030 genomföra en samhällsförändring som leder till en ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar utveckling som skyddar vår planet, utrotar fattigdom och genererar en god välfärd för alla människor.
Se fler nyheter

Kommande events

Styrelsemöte 11 januari

Styrelsen sammanträder 11 januari 2021 Har du som medlem frågor som du önskar...