Ett aktivt hållbarhetsarbete - de första stegen

Ett aktivt hållbarhetsarbete - de första stegen

Vår nyaste medlem SEE U, som erbjuder tjänster inom hållbar affärsutveckling kommer att berätta lite om sin verksamhet och hur man i organisationer kan komma igång och arbeta praktiskt och målinriktat med hållbarhetsfrågor.

Datum: 23:e September

Tid: 13.00

Plats: Digitalt via Teams

Anmäl dig genom att maila Micke på mbh@foretagsfabriken.se