Styrelsemöte 16 november

Styrelsen sammanträder 16 november.

Har du som medlem frågor som du önskar ta med?

Vänligen maila till: info@sustainablesmaland.se