SAVE THE DATE

Tematräff om biologisk mångfald

Sustainable Småland bjuder in till tematräff om biologisk mångfald

 

Var? Biparadiset, Bokhultet, Växjö

När? 25 augusti klockan 13-16

 

Följ med på en tematräff ute i Bokhultet och lär dig mer om biologisk mångfald i staden och i stadsnära miljöer.

Vi bjuder på fika!

 

På programmet: 

Åtgärder för hotade arter som gynnar biologisk mångfald - Naturskyddshandläggare Marion Jannes på Länsstyrelsen i Kronobergs län berättar. 

Ängsmarker och pollinering i Växjö – en omställning av gräsmattor till blomstrande ängar och andra projekt för att gynna ängsväxter och pollinatörer -Växjö kommuns ekologer Sofia Gustavsson och Janne Kolehmainen berättar. 

Biologisk mångfald i tätortsnära skogar samt på betesmarker och ängar - Ekolog Therese Lindström från Södra Skogsägarna ekonomisk förening berättar om hur Södra arbetar. 

 Vinsterna med allt grönare städer och dess effekt på biologisk mångfald -Urbangreens produktionschef och hortonom Annette Petersson med mångårig erfarenhet från gröna tak och hållbara städer delar med sig. 

Varmt välkomna önskar Sustainable Småland!

 

Mer information om tematräffen och hur du anmäler dig kommer i augusti.

Vi följer och anpassar oss efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Frågor? Kontakta ordförande Olivia Thim på info@sustainablesmaland.se