Ledarskap för hållbarhet

Nilsson & Månsson

Konsult inom ledarskap och kultur. Vi gör utredningar, ansökningar, strategiprocesser och interimslösningar.

Vi driver även en digital start-up, Measure & Change, ett digitalt verktyg för att beräkna klimatpåverkan. 

Hållbarhet

I Nilsson & Månsson vill vi förena arbetsglädje, miljöhänsyn och socialt engagemang och vi ser kultur som hållbarhetens fjärde grundpelare. Vi tar endast uppdrag som bidrar till hållbar utveckling.

Kultur

Kultur är en viktig del i samhällsutvecklingen och kulturella resurser är förnybara. Vi arbetar med kultur utifrån ett bredare samhällsperspektiv och utifrån de specifika konstområdena, som dans, scenkonst, kulturarv med mera.  Det kan handla om såväl professionell dans som statsutveckling med cultural planning.

Ledarskapsutveckling

Vi tror på ett värdestyrt ledarskap där ledaren utvecklar sig själv för att kunna coacha och utveckla andra. Mod och tillit är viktiga komponenter i vår ledarskapsfilosofi. Struktur och ledningssystem är basfunktioner. Vi har gedigen praktisk ledarerfarenhet och erbjuder chefscoachning, utveckling av ledningsgrupper, interimslösningar och förändringsledarskap.