Småland Airport

Flygplatsen är en viktig del i regionens utveckling. Den globaliserade handeln kräver snabba kommunikationer med omvärlden.