Biologiskt mångfald * 3

BIOLOGISK MÅNGFALD * 3

 

Äntligen får vi träffas fysiskt! Vi välkomnar alla våra medlemmar till en efterlängtad fysisk träff.

VAR? Biparadiset i Växjö

NÄR: Måndagen den 27 september

KL: 09:00-11:30

PROGRAM:

09:00-09:15 Vi bjuder på morgonfikat vegetarisk macka och kaffe/TeKaffe (ange ev allergier i din anmälan). Kläder efter väder

09:15 -11:30 Promenad

Växjö Kommun biparadiset – Värdet av biologisk mångfald /Kommunekolog Sofia Gustavsson

Södra Skogsägarna – Utmaningar och möjligheter med biologiska mångfald i tätortsnära skogar /Ekolog Klara Joelsson

Växjö Kommun-Bluegreen city – hur vi får in fler ekosystemtjänster i den bebyggda miljön / Projektledare Hållbarhet – Sofia Asplund

Sista anmälningsdag: 22 september
Maila din anmälan till: mbh@foretagsfabriken.se     

Välkommen säger vi från Sustainable Smålands styrelse, Södra Skogsägarna och Växjö kommun

 

 

Show more