FRAMTIDSDAGEN 2020

Framtidsdagen 2020 med temat
Hållbara trender – energi för företag och samhälle!


Dagen ger dig inblick i de globala samhällstrender som påverkar framtidens energisystem och affärer, men också i närodlade exempel på vad som redan händer här och nu – att inspireras och triggas av.

Anmäl dig till Framtidsdagen 2020 den 4 mars - en fullspäckad dag med intressanta föredrag!

Några av dagens programpunkter:

Finns ditt företag med i en hållbar framtid? Rebecka Carlsson, serieentreprenör och affärsutvecklare

Trenderna som styr – i världen och regionen Fredrik Bergström, nationalekonom och affärsområdeschef, WSP

Kan ett energiföretag vara en del av lösningen? Ulrika Jardfelt, affärsområdeschef för Vattenfall Värme

Vår resa mot en hållbar koncern Gerteric Lindquist, vd och koncernchef, Nibe Industrier AB

Att driva gården med egen biogasanläggning Carl-Fredrik Albinsson, lantbrukare, Boaryd, Väckelsång

 

 

Hållbar stads- och landsbygdsutveckling

Olivia Thim från HSB hälsar oss välkomna och berättar om arbetet för hållbarhet och med Agenda 2030 hos HSB. Vi kommer också att få inspel från WSP om hur de ser på framtidens stads- och landsbygdsutveckling och Växjö kommun berättar om arbetet tillsammans med Ljungby kommun för att integrera Agenda 2030 i kommunernas nya översiktsplaner. Gemensamt diskuterar vi sedan frågor om hur vi ser på en hållbar utveckling av stad och landsbygd. Vad bör vi göra och hur bör vi tänka för att möta behov och efterfrågan utan att påverka vår biosfär på ett negativ sätt? Hur får vi ihop stad och land? Grönområdens vikt i samhällsbyggandet? Välkomna!
Show more