GreenAct Kronoberg bjuder in till seminarium 5 oktober

Seminarium om Fossilfritt byggande genom GreenAct.

Som medlem i Sustainable Småland har du möjlighet att delta i seminarier som GreenAct Kronoberg, Region Kalmar, Länsstyrelsen i Kalmars län och Smålands skogs- och trästrategier arrangera med fokus på träbyggnationer och klimatpåverkan.

Seminarierna är framtagna i samarbete med: WSP, Goda Hus, Smart Housing och Linnéuniversitetet.

Seminarium 1:

Fossilfritt byggande – är träbyggande en del av lösningen?

Datum: 5 oktober 2020

Tid: 9.00 – 11.30

Anmäl dig via länk nedan senast torsdag den 1 oktober. Seminariet kommer att hållas digitalt  och länk till mötet skickas ut ett par dagar innan seminariet

https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=9b49a193-50ad-468c-81d0-6a848fc2cf65&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Program

Hållbart byggande - Johan Nuder, koordinator ICHB Byggbranschens utmaningar och koppling till nationella och globala mål.

Färdplan för fossilfritt byggande - Emma Evertsson & Maria Brogren WSP Nationella färdplanen för fossilfritt byggande som tagits fram inom initiativet Fossilfritt Sverige.

Lokal färdplan Malmö 2030 - Josephine Nellerup Stadsbyggnadsstrateg Malmö stad.


Woodfirst – Ett strategistöd för kommuner och regioner som vill bygga i trä - Victoria Karlén WSP Advisory kommer berätta om det stöd WSP, i samarbete med Föreningen Trästad Sverige, RISE och Linköping kommun, erbjuder i arbetet med att ta fram förvaltningsövergripande träbyggnadsstrategier.

En kommunal strategi tas form - Helena Kylin fastighetsstrateg Varbergs kommun om Varbergs strategiska arbete med träbyggande.

Utvecklingsstrategier och fysisk planering för ökat träbyggande - Johan Thorsell, näringslivschef, Vaggeryds kommun (tidigare verksamhetsutvecklare träbyggnad i Växjö) & Fredrik Lindblad, näringslivschef, Växjö kommun och doktor i skogsindustriella produktionssystem berättar om verktyg och förutsättningar för träbyggande samt Växjös arbete mot ökat träbyggande.

 

Show more