Inbjudan - Seminarie Cirkulär Ekonomi med hjälp av AI

Cirkulär ekonomi – nu ställer vi om med hjälp av AI

Välkommen till ett webbinarium om hur AI kan möjliggöra resurseffektiv tillverkning, förlänga livslängden, skapa cirkulära materialflöden och bida till ökad konkurrenskraft.

Vi vet att ungefär 80 % av klimat- och miljöpåverkan av produkter och material avgörs i designfasen. Om vi tänker rätt från början, utvecklar nya affärsmodeller och tar hjälp av teknik kan vi förlänga livscykeln för produkter, öka återanvändning och återvinning samt minska mängden avfall som genereras.

AI är digitala teknologier och verktyg som möjliggör automatiserad informationsbehandling som kan stötta design och utveckling av cirkulära produkter, öka spårbarheten för produkter och material, möjliggöra cirkulära affärsmodeller samt addera viktiga byggstenar i cirkulär teknik och infrastruktur.

Seminariet riktar sig till dig som arbetar med tillverkning och/eller sätter material och produkter på marknaden samt till alla andra som vill öka sin kunskap kring cirkulär ekonomi och möjligheterna med AI.

Webbinariets innehåll


○ Hur kan AI användas för att möjliggöra den cirkulära ekonomin?
o Klas Cullbrand, Chalmers Industriteknik & Bengt Eliasson, Opco
○ Så här arbeta vi med AI och omställningen till en mer cirkulär verksamhet
o Jenny Dynesius berättar om hur ett digitalt ekosystem
underlättar cirkulära lösningar
o Emil Steenhouwer, NorNorm, berättar om hur produkternas
spårbarhet, AI och Maskininlärning läggar grund till optimal
nyttjandegrad och lönsamhet
○ Workshop: Var med och påbörja din egen resa!


När och var? Onsdag den 17 februari 2021, kl 10.00 – 11.30, digitalt.
Hur? Anmäl dig via länken och kryssa i om du vill delta i workshoppen. Du får en automatisk bekräftelse på mail och får inför webbinariet en länk till mötet till din e-post.
Anmälan: https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=269657a8-2436-46b0-9e33-7ae798d4c8a3&AspxAutoDetectCookieSupport=1rNX3
Kontakt: Antje Schreyer, Region Kalmar län; antje.schreyer@regionkalmar.se

Show more