Innovationer för en klimatneutral framtid

I det här erbjudandet finansierar Vinnova utvecklings- och innovationsprojekt som på ett banbrytande och gränsöverskridande sätt ska bidra till ett klimatneutralt samhälle. Projekten ska utveckla kunskap och kompetens som kan bidra till stor samhällsnytta.

Kreativa och banbrytande idéer kring hur vi kan nå ett klimatneutralt samhälle inom områdena miljö, transport och hållbara städer.

Den 11 april bjuder Vinnova in till ett informationsmöte. Efter mötet kommer det finnas möjlighet att mingla med andra deltagare samt träffa teamet på Vinnova.

Läs mer här

 

 

FRAMTIDSDAGEN 2020

Hållbara trender – energi för företag och samhälle! Dagen ger dig inblick i de globala samhällstrender som påverkar framtidens energisystem och affärer, men också i närodlade exempel på vad som redan händer här och nu – att inspireras och triggas av.
Show more