Klimatpsykologi steg 2. 4:e Mars 2021

Du vill förändra världen – men hur får du resten av företaget med på resan?

Vi måste våga prata om vad som ger stor effekt, så att vi skapar en verklig förändring!

Hur blir ni som företag konkurrens och arbetsplatsmässigt starka & samtidigt lyckas vara en av de aktörerna som påverkar Sveriges omställningsarbete?

 Välkommen till workshop i psykologiska verktyg för ett effektivt hållbarhetsarbete som ger stor effekt!

Datum: 2021-03-04

Tid: 11.00-15.00 (Lunchpaus 12.15-13.15)

Plats: Zoom (Länk skickas till de anmälda)

Anmälan: Senast 2/3 kl 10.00 via: https://www.biljettkiosken.se/event/210304-foretagsfabriken-klimatpsykologi_2 Biljettkiosken

Kata inspirerade oss på Sustainable Småland under hösten 2020 och fick oss inse att vi inte är ensamma i vår kamp.

Detta vill vi ta fasta på genom att personer med ledningsbefattning samt hållbarhetsansvariga får träffas och skapa en handlingsplan för just ert företag, och samtidigt identifiera hur vi TILLSAMMANS kan bidra, för samverkan är viktigast av allt för att skapa stor effekt.

Vi bjuder in er som driver hållbarhetsarbetet, med förhoppningen att ni också får med er representanter från er ledning, det är målet!

Ta med er företagets visioner, mål och utmaningar

Fundera på dessa frågor tillsammans med ledning inför workshopen:

  • Vilken roll har ert företag i hållbarhetsarbetet?
  • Vilka insatser kan ni göra som har stor effekt?
  • Hur kan detta arbete stärka ert företags övriga mål?

Glöm inte boka ett uppföljningsmöte med chefen för att kunna skrida till verken med handlingsplanen.

Kata Nylén är leg. Psykolog, certifierad i Organisational Behavior Management och behörig specialist i organisationspsykologi. Hon är författare till boken Klimatpsykologi och driver plattformen Klimatpsykologerna samt företaget KLOT Collective, som arbetar med att hjälpa företag och organisationer i deras hållbarhetsarbete.

Läs mer om klimatpsykologerna på www.klimatpsykologerna.se

Show more