SAVE THE DATE

Tematräff om biologisk mångfald

Sustainable Småland bjuder in till tematräff om biologisk mångfald

 

Var? Biparadiset, Bokhultet, Växjö

När? 25 augusti klockan 13-16

 

Följ med på en tematräff ute i Bokhultet och lär dig mer om biologisk mångfald i staden och i stadsnära miljöer.

Vi bjuder på fika!

 

På programmet: 

Åtgärder för hotade arter som gynnar biologisk mångfald - Naturskyddshandläggare Marion Jannes på Länsstyrelsen i Kronobergs län berättar. 

Ängsmarker och pollinering i Växjö – en omställning av gräsmattor till blomstrande ängar och andra projekt för att gynna ängsväxter och pollinatörer -Växjö kommuns ekologer Sofia Gustavsson och Janne Kolehmainen berättar. 

Biologisk mångfald i tätortsnära skogar samt på betesmarker och ängar - Ekolog Therese Lindström från Södra Skogsägarna ekonomisk förening berättar om hur Södra arbetar. 

 Vinsterna med allt grönare städer och dess effekt på biologisk mångfald -Urbangreens produktionschef och hortonom Annette Petersson med mångårig erfarenhet från gröna tak och hållbara städer delar med sig. 

Varmt välkomna önskar Sustainable Småland!

 

Mer information om tematräffen och hur du anmäler dig kommer i augusti.

Vi följer och anpassar oss efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Frågor? Kontakta ordförande Olivia Thim på info@sustainablesmaland.se

FRAMTIDSDAGEN 2020

Hållbara trender – energi för företag och samhälle! Dagen ger dig inblick i de globala samhällstrender som påverkar framtidens energisystem och affärer, men också i närodlade exempel på vad som redan händer här och nu – att inspireras och triggas av.

Hållbar stads- och landsbygdsutveckling

Olivia Thim från HSB hälsar oss välkomna och berättar om arbetet för hållbarhet och med Agenda 2030 hos HSB. Vi kommer också att få inspel från WSP om hur de ser på framtidens stads- och landsbygdsutveckling och Växjö kommun berättar om arbetet tillsammans med Ljungby kommun för att integrera Agenda 2030 i kommunernas nya översiktsplaner. Gemensamt diskuterar vi sedan frågor om hur vi ser på en hållbar utveckling av stad och landsbygd. Vad bör vi göra och hur bör vi tänka för att möta behov och efterfrågan utan att påverka vår biosfär på ett negativ sätt? Hur får vi ihop stad och land? Grönområdens vikt i samhällsbyggandet? Välkomna!
Show more