Tematräff - Ett avfallsfritt Småland 18 februari

Nätverksträff – Tema Ett Avfallsfritt Småland

Tid: 18 februari 14:00-15:30

Företag: SSAM – Södra Smålands avfall och miljö

Företaget som gjorde en radikal förändring för 2 år sen och nu är på en fantastisk resa mot ett avfallsfritt Småland.

Vid detta tillfälle så diskuterar vi framtidens samarbetsmöjligheter med näringsliv/kommun/universitet knutet till det viktiga uppdraget att nå de gemensamma målen med agenda 2030, och där SSAM har uppdraget att minska avfallsmängderna, till förhoppningen att allt en dag ska kunna återbrukas/återanvändas.

Frågeställningar som kommer lyftas:

  • Hur kan vi utveckla samarbetet med näringslivet och andra aktörer i samhället?
  • Hur kan vi gemensamt bidra till att ställa om till en cirkulär ekonomi?
  • Vilka möjligheter och skäl finns det för företag och verksamheter att återbruka material?
  • Vad kan vi på SSAM göra för ert företag?

Läs mer och anmäl er via Tematräff 18 Feb -Ett avfallsfritt Småland med SSAM | Biljettkiosken

Show more