Om oss

Styrelsen


Styrelseordförande:

Olivia Thim, näringslivsutvecklare på Växjö Kommun med ett stort fokus på hållbart byggande, Växjö Kommuns träbyggnadsstrategi och arbetet för cirkulära flöden.

Styrelsemedlemmar:

Åsa Garp, miljöstrateg på Södra Skogsägarna: Här är framtiden gjord av träd. Växande träd binder koldioxid, och skogens produkter är en viktig del av klimatomställning

Andreas Arvidsson, Säljchef, Stena Recycling AB. Stena Recycling AB är det bolag inom återvinningsbranschen som leder utvecklingen inom cirkularitet och hållbarhetsfrågor. Är representerade i 10-talet länder och arbetar mot samtliga branscher och bolag men med övervikt mot tillverkande industri.

 Hanna Svahnström, miljöstrateg på Ljungby kommun: En ekokommun, där utgångspunkten är ett ekosystem i balans, som fungerar som bas för en hållbar ekonomisk och social utveckling.

 Kristina Tejler, Miljö- och säkerhetschef på Volvo Construction Equipment: Ett multinationellt företag, där verksamheten i Braås blev först i världen i sin bransch att uppnå koldioxidneutral produktion.

Torbjörn Carlsson, projektkommunikatör på Företagsfabriken: Ett företag där man vill ta din affärsidé och din drivkraft och hjälpa dig att skapa och utveckla ett tillväxtbolag.

Julia Ahlrot, chef för strategi och omvärldsrelationer på Växjö Energi. Ett energibolag som har 100% fossilfri verksamhet.

 Suppleanter:  

Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare för cirkulär ekonomi, på Södra Smålands Avfall och Miljö: renhållningsbolag med ansvar för hushållens avfallshantering som målmedvetet arbetar för att minska avfallsmängderna. Visionen är ett Småland utan avfall.

 Jörgen Forss, är universitetslektor på institutionen för byggd miljö och energiteknik & vicedekan för grundutbildningen vid FTK, på Linné universitetet. Ett universitet där allt är möjligt. Ett modernt, internationellt universitet mitt i Smålands djupa skogar.

Per Petersson,avdelningschef för installationer och energi på WSP: Ett av världens ledande analys- och teknikkonsultbolag med ett starkt fokus på hållbar utveckling.